Eiti prie turinio

Jaunieji bibliotekininkai Indra ir Andrius dalijasi mintimis apie atvirosios prieigos iniciatyvą

2013 m. spalio 24 d.
VU Biblioteka

2013 m. spalio 21–27 dienomis minima jau 7-oji visuotinė „Atvirosios prieigos savaitė“. Kasmetine tradicija tapęs renginys suburia tiek visus besidominčius, tiek jau turinčius patirties ar aktyviai dalyvaujančius atvirosios prieigos judėjime. Šia proga savo mintimis sutiko pasidalyti mūsų jaunieji bibliotekininkai Indra ir Andrius.

Pateikiama įvairių atvirosios prieigos sampratų. O kaip Jūs apibūdintumėte, kas tai yra atviroji prieiga ir ką ji apibrėžia?

I. A.: Atviroji prieiga yra terminas, nusakantis  informacijos prieinamumą, informacijos išteklių atvirumą visuomenei.

A. D.: Paprastai kalbant, atviroji prieiga reiškia teisę visiems nemokamai ir be jokių suvaržymų pasiekti ir naudoti mokslo informacijos šaltinius.

Mokslinėje komunikacijoje atviroji prieiga dažniausiai įgyvendinama per vadinamuosius žaliąjį ir/arba auksinį kelius. Ar kurį nors iš šių būdų laikytumėte pranašesniu ir naudingesniu? Kodėl?

I. A.: Manau, kad abu keliai yra vienodai naudingi. Juk svarbiausia informacijos vartotojai, o jie yra visi skirtingi. Gal geriausia puoselėti abu kelius ir informacijos  vartotojam suteikti galimybę laisvai pasirinkti sau geriausią ir patogiausią kelią, pagal savo individualius informacinės elgsenos ypatumus.

A. D.: Naudotojams pranašesnis ir naudingesnis yra  auksinis kelias, kadangi jis teikia geresnes galimybes pašalinti mokslo informacijos pasiekiamumo ir naudojimo suvaržymus nei  žaliasis kelias. Taip pat, manau, auksinis kelias, galiausiai, gali būti naudingesnis ir finansiniu atžvilgiu universitetams, mokslo tyrimų finansuotojams bei mokslo žurnalų naudotojams dėl efektyvesnio visų finansinių išteklių paskirstymo, bet tam reikia, kad jį pasitelktų didesnė mokslo žurnalų dalis ir jis taptų įprastu dalyku. Kitaip sakant, didžiausią naudą auksinis kelias gali atnešti kai jis yra taikomas masiškai. O tai kaip tik ir yra atvirosios prieigos judėjimo tikslas – masinė atviroji prieiga prie mokslo informacijos šaltinių. Todėl mokslo žurnalų leidėjams reikia keisti verslo modelius, kad galėtų prisitaikyti prie tokios ateities – taigi, pereiti prie auksinio atvirosios prieigos kelio. Tuo tarpu žaliasis kelias labiau tinka pereinamajam laikotarpiui.

Atvirosios prieigos judėjimas pasaulyje prasidėjo prieš daugiau nei dešimtmetį. Kaip vertintumėte šios iniciatyvos daromą įtaką Lietuvos mokslo erdvei? Ar dar turime ko siekti? 

I. A.: Be abejo, įtaka yra milžiniška. Kuriasi naujos atvirosios prieigos duomenų bazės, atidaro duris mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai. Lietuvai dar sunku lygiuotis į užsienio šalis, nes mums dar reikia laiko rezultatams įžvelgti. Siekti visuomet yra ir bus ko.

A. D.: Manau, kad šios iniciatyvos įtaka Lietuvos mokslo erdvei dar nėra pakankamai didelė. Judama ta kryptimi, bet, manau, kad nepakankamai išpopuliarintos visos atvirosios prieigos idėjos detalės. Todėl pirmiausiai reikėtų siekti didesnio atvirosios prieigos idėjos supratimo ir efektyvesnio jos įgyvendinimo. Kita vertus, visame pasaulyje atvirosios prieigos srityje liko pasiekti dar labai daug – pasiekti, kad atviroji prieiga galiotų didžiajai daliai mokslo informacijos.

Kuo Jums asmeniškai naudinga atviroji prieiga?

I. A.: Tai labai pagelbsti studijuojant, rašant mokslinius darbus, ruošiantis seminarams.

A. D.: Man asmeniškai atviroji prieiga naudinga būtent nemokamu mokslo žurnalų straipsnių prieinamumu. Taip pat kaip asmeninę (ir kaip Europos sąjungos piliečio) naudą suprantu ir galimą masiškai įgyvendintos atvirosios prieigos teikiamą efektyvesnį  finansinių išteklių, skirtų mokslo tyrimams, panaudojimą, paskirstymą.

Ar dalyvaujate/prisijungtumėte prie atvirosios prieigos kūrimo Lietuvoje? Kodėl?

I. A.: Manau, kad esu prie to prisijungusi. Juk dirbu Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, vartotojų aptarnavime  –  visą parą,  o tai daug ką pasako apie atviros prieigos suteikimą visuomenei ir mano pareigas.

A. D.: Šiuo metu nedalyvauju, bet prisijungčiau, jei turėčiau galios kažką šioje srityje padaryti. Deja, šiuo metu nelabai ką galiu padaryti.

.

.

Respondento išsakytos mintys nebūtinai sutampa su VU bibliotekoje rengiamos „Atvirosios prieigos savaitės 2013“ organizatorių nuomone. Daugiau informacijos apie atvirąją prieigą rasite VU bibliotekos svetainėje adresu http://www.mb.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/moksline-komunikacija/atviroji-prieiga

Pateiktas turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lice

Kol kas komentarų nėra

Parašykite komentarą

Sekti

Gaukite kiekvieną naują įrašą į savo dėžutę.

Prisijunkite prie kitų sekėjų: